Energie van Boeren!

Vereniging van boeren en tuinders

ZLTO is de vereniging van en voor 12.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij staan voor de continuïteit van de land- en tuinbouw en toekomstperspectief voor boeren en tuinders.

Als belangenvereniging zijn we de schakel tussen boeren en tuinders, de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij. We werken hard om perspectief te creëren en te behouden voor agrarisch ondernemers. Ook bundelen we de krachten van onze leden en stimuleren we samenwerking en innovatie in de land- en tuinbouw.

Landbouw en energietransitie

Nederland staat voor grote veranderingen: in 2050 moet onze energievoorziening volledig gebaseerd zijn op duurzame bronnen. In die uitdagende energietransitie is een grote rol weggelegd voor de agrarische sector. Bij ongeveer 50 procent van de initiatieven op het gebied van duurzame energie is nu al een boer of tuinder betrokken. Met zon, wind en biomassa levert de agrarische ondernemer een substantiële bijdrage aan de energievoorziening van de toekomst.

Energiehandelsplatform Roosendaal

Veel agrarische ondernemers in Roosendaal produceren meer duurzame energie dan dat ze op het erf nodig hebben. Het overschot aan zon- of windenergie van het boerenerf wordt via het energiehandelsplatform direct geleverd aan ondernemers van bedrijventerrein Majoppeveld. Op deze manier zorgen we voor een lokale energie kringloop, houden we het geld in de regio en maken we samen stappen in de energietransitie.

Meer informatie: www.zlto.nl

Terug naar overzicht