Stichting Duurzaam STOER

Voorstellen:

Stichting Duurzaam STOER biedt ondersteuning bij de energietransitie op lokaal niveau. Met praktische diensten en producten voor iedereen. We ontwikkelen zelf diensten en producten, doen dit samen met anderen of verzorgen collectieve inkoop. Want samen staan we sterk! Ons werkgebied is West-Brabant.

STOER is overtuigd dat het bouwen aan verbindingen essentieel is voor de draagkracht en het draagvlak voor de energietransitie Met onze dienstverlening versterken we de draagkracht van lokale duurzaamheidsinitiatieven. Draagvlak creëren we door je logische stappen te laten nemen, met ondersteuning van onze kennis en ervaring en onafhankelijke experts en organisaties. De weg van de transitie bewandelen we samen met onze klanten stap-voor-stap. Wat ons betreft blijven we elkaar daarbij vasthouden: wij gaan niet voor de transactie maar voor de transitie.

Onze initiatieven:

STOER in Bedrijf
STOER in Bedrijf is het deel onze stichting dat zich specifiek focust op bedrijven en organisaties. Wij koppelen bedrijven aan energie adviseurs die helpen bij het opstellen van een efficiënt duurzaam plan. Zij helpen met het uitvoeren van quickscans, het monitoren van energieverbruik en CO2 en andere maatregelen zoals het eventueel plaatsen van laadpalen zonnepanelen of energieopslag. Ook helpen wij met het organiseren van collectieve inkoopacties op bedrijventerreinen om de kosten van het verduurzamen van jouw bedrijf te drukken.

Energieloket voor particulieren
West-BrabantWoontSlim helpt huiseigenaren en huurders in West-Brabant door onafhankelijk en persoonlijk advies te geven. We doen dit in nauwe samenwerking met de lokale energiecoöperaties, woningcorporaties en de gemeenten. Zo organiseren en faciliteren de inzet van lokale energiecoaches. Een energiecoach komt bij je thuis om te kijken hoe je in jouw huis en thuissituatie energie kunt besparen en de je CO2 voetprint te verkleinen. Ook organiseren wij collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, isolatie en hybride warmtepompen om de kosten tot verduurzaming lager te maken. Daarbij werken we zoveel mogelijk samen met lokale partijen.

Energieloket voor bedrijven
Stichting STOER verzorgt een energieloket voor bedrijven. Een voorbeeld hiervan is AltenaOnderneemtSlim. AltenaOnderneemtSlim is een initiatief van gemeente Altena om ondernemers, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties op één plaats onafhankelijk te informeren over energiesparing en duurzame energie. Het is een drie-stappen aanpak: informatie op de website; eenvoudige digitale checks over wettelijke verplichtingen, subsidies, energieverbruik en binnenklimaat en zonodig de inzet van adviseurs op maat.

EnergieStudent
Wij hebben een samenwerking met EnergieStudent. De missie van EnergieStudent is om zoveel mogelijk studenten de kans te geven tijdens hun studie een bijdrage te leveren aan de verduurzaming. De visie daarbij is dat studenten met hun kennis, frisheid en creativiteit nu al in staat zijn om een waardevolle bijdrage in projecten en opdrachten. EnergieStudent helpt studenten te koppelen aan een opdracht die bij hun past. Die opdrachten lopen uiteen van het maken van adviesrapporten, metingen verrichten, uitzoekwerk doen, projectmanagement en in gesprek gaan met klanten en het werken als een persoonlijk assistent. Opdrachtgevers lopen uiteen van start-ups tot woningcorporaties en gemeenten.

Ook in West-Brabant hebben EnergieStudenten al verschillende opdrachten kunnen doen voor Stichting STOER zoals warmtescans uitvoeren en basisscholen voorzien van CO2 meters in de klaslokalen. Binnenkort worden studenten ook als klimaatklussers ingezet en voor het uitvoeren van lekchecks.

Energychallenges
Ook heeft STOER een samenwerking met Energychallenges. Energychallenges visie is om meer bewustheid te creëren voor het gebruik en de verspilling van energie bij scholen om zo het energieverbruik op scholen te verkleinen. Dit doen ze door jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs uit te dagen om op eigen wijze campagne te voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op hun school! Zelfstandig, ondernemend en spelenderwijs ontdekken jongeren hun talent en maken ze kennis met de ‘nieuwe’ wereld van duurzaamheid, energie en techniek. Daarbij worden ze ondersteund door Razende Reporters en krijgen technisch inzicht in ‘hun’ school. Hierbij voeren ze een energiescan uit op hun school. EnergyChallenges helpt daarbij met o.a. met een digitaal platform. Zo hebben we als STOER met EnergieStudent al …. basisscholen in West-Brabant in voorzien van CO2 meters Via deze samenwerking met EnergieStudent worden in de komende maanden nog meer basisscholen in West-Brabant kunnen voorzien van CO2 meters.

Meer informatie over activiteiten van onze stichting, gericht op bedrijven? Kijk dan op onze website www.stoerinbedrijf.nl ! of bel ons op 085-1303647.

Terug naar overzicht