Inofec – Duurzaam

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen betekent voor Inofec dat we in alle fasen van onze bedrijfsprocessen rekening houden met de sociale, ecologische en economische dimensies van duurzaamheid. Het is voor Inofec belangrijk om haar duurzaamheidambities te realiseren.
Deze ambities hebben betrekking op het verminderen van de “echte” afvalstromen, verminderen van de CO2-productie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

CO2 footprint en Inofec

Naast het verantwoord verwerken van onze goederenstromen werken we ook aan het verminderen van onze CO2 productie door het verminderen van onze energieverbruik en reductie van fossiele brandstoffen.
In 2021 hebben we de showroom, het magazijn, de buitenverlichting en het kantoor volledig voorzien van nieuwe verlichting armaturen en LED lampen. In 2022 hebben we ook ons kantoor laten isoleren. Dit om een significante verlaging van het energieverbruik te realiseren.

Daarnaast zijn er op het dak van kantoor en magazijn 1069 zonnepanelen geplaatst die een jaarlijkse energieopbrengst van 360MWh opleveren. De overproductie van zonne-energie leveren we lokaal terug via het Energie Handelsplatform Majoppeveld.

Ook dragen we bij aan de biodiversiteit met ons eigen insectenhotel, wadi’s, duurzaam ingerichte percelen met extra groen, en speciale ‘groene’ parkeervakken.

Tot slot, wij hebben met succes het certificaat CO2 prestatieladder, niveau 3 behaald.

Op naar nog meer groen de komende jaren, ook op het Majoppeveld!

-Bert Bakkeren
Meer informatie: web.inofec.nl/duurzaamheid

Terug naar overzicht