Rabobank – Duurzame coöperatieve bank

Als Rabobank geloven we dat een inclusieve benadering nodig is om de wereld duurzamer te maken. Ook klanten waarbij duurzaamheid nog niet vanzelfsprekend of geborgd is, willen we bedienen. Zodat we hen stap voor stap kunnen helpen en stimuleren om steeds duurzamer te worden. Daarbij zetten we onze financiële oplossingen, kennis en toegang tot netwerken in.

Transitie naar een duurzame wereld

Vanuit onze coöperatieve mentaliteit werken we bovendien samen aan oplossingen waar iedereen beter van wordt. Goed voor onze klanten, de samenleving én de wereld om ons heen. Zo stimuleren we de transitie naar een duurzame wereld waarin zorg voor mens, natuur en klimaat hand in hand gaan met nieuwe verdienmodellen. We ondersteunen de Sustainable Development Goals (SDG’s). Daarbij focussen we op het leveren van een bijdrage aan de energie- en voedseltransitie en de realisatie van een circulaire economie.

Duurzaamheidsbeleid

Ons duurzaamheidsbeleid bestaande uit vier componenten beschrijft wat we van onze klanten en partners verwachten met betrekking tot duurzaam. Ook geeft het richting aan onze eigen bedrijfsvoering.

Meer weten? Bezoek onze site

Terug naar overzicht