Majoppeveld wordt één van de aantrekkelijkste bedrijvenparken in West-Brabant.

Met deze ambitie wordt sinds 6 jaar invulling gegeven aan een activiteitenplan dat de ondernemers jaarlijks gezamenlijk opstellen en door het Parkmanagement wordt uitgevoerd. Het bestuur van Ondernemersvereniging Majoppeveld houdt daarop toezicht. De eerste periode heeft het accent voornamelijk gelegen op het Schoon maken en houden van Majoppeveld en de Veiligheid. Majoppeveld heeft daarbij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans gegeven zich te bekwamen in het schoon maken en groen onderhouden. Het unieke veiligheidsconcept wordt samen met het collega-bedrijventerrein Borchwerf I vorm gegeven. De aanwezigheid van Parkrangers als gastheren en observators geeft de aanwezigen op Majoppeveld niet alleen een veilig gevoel maar het is ook veiliger. Via LED schermen bij de hoofdentrees worden bezoekers geïnformeerd en ziet men zichzelf het bedrijvenpark betreden. Daarnaast ondersteunen de vele camera’s bij de bedrijven mogelijke zoekopdrachten van de bevoegde instanties.

Vanaf 2019 wordt vol ingezet op Toekomstbestendigheid. Majoppeveld is daarin inmiddels koploper en onderscheidt zich met innovatieve toepassingen. Op weg naar een CO2 neutraalbedrijvenpark in 2030: Majoppeveld heeft als eerste bedrijvenpark in Noord Brabant een eigen energie handelsplatform waar producenten en verbruikers van duurzame energie met elkaar zaken doen. Het Energie Handelsplatform Majoppeveld is te vinden op www.majoppeveldgeeftenergie.nl. In 2021 heeft Majoppeveld een Green Deal gesloten met de provincie Noord Brabant, het Waterschap en de gemeente Roosendaal waarin extra wordt ingezet op duurzame maatregelen. Daarbij wordt onder andere aandacht geschonken aan Circulariteit, Mobiliteit en de factor Arbeid.

Steeds zullen er nieuwe duurzame ontwikkelingen plaatsvinden die  Majoppeveld haar positie als koploper kunnen verstevigen en de aangekondigde ambitie kan waarmaken.

Jaarlijks organiseert Majoppeveld de Themadag Duurzaamheid. Tijdens deze themadag kunnen de ondernemers en de inwoners van Roosendaal kennismaken met de vorderingen op het gebied van Toekomstbestendige maatregelen. Actuele informatie treft u aan op: www.themadagduurzaamheid.nl

Voor meer informatie en contact kunt u parkmanager Pieter Wierckx benaderen via parkmanager@ovmajoppeveld.nl

Terug naar overzicht