Logistics Capital Partners

Logistics Capital Partners is actief als pan-Europees bedrijf op het gebied van projectontwikkeling en asset & property management voor logistiek vastgoed in Europa. Met onder meer de projecten DC Primark en Campus A58 in Roosendaal, en voor Kering Group (Gucci, Yves-Saint-Laurent) en Amazon in Italië en Spanje is het uitgegroeid tot een specialist in built-to-suit logistieke ontwikkelprojecten. Met een team van meer dan 25 professionals verspreid over 7 kantoren (Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Italië, Frankrijk, Luxemburg, Spanje) biedt LCP logistieke oplossingen in heel West- en Zuid Europa. Op dit moment zijn behalve het project Campus A58 in Roosendaal diverse ontwikkelingen in België, Italië, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk lopende of in voorbereiding.

Campus A58

Eind 2020 werd de realisatie gestart van een logistiek complex op de locatie van de voormalige Philips TL-lampenfabriek. Nadat de eerste fase in december 2021 werd afgerond en in gebruik genomen, is op dit moment de 2e fase volop in uitvoering. In maart 2023 zal het DC naar verwachting worden afgerond tot een totale omvang van circa 115.000m² warehouse en kantoren. Het distributiecentrum is gebouwd volgens de moderne standaarden in de logistieke markt, waaronder vrije indeelbaarheid in units van tussen 10.000m2 tot 12.500m2 vloeroppervlak, 12,20 m vrije hoogte, een supervlakke vloer (klasse 1 – NEN2747) met hoge toelaatbare vloerbelasting, energiezuinige LED verlichting, etc. en is bovendien optimaal aan te passen aan de veranderende klantbehoefte door een flexibel concept.

Artist impression Campus A58 (vanaf Bredaseweg) – totale ontwikkeling (gepland Q1-2023)

Verder zijn diverse maatregelen genomen voor een betere inpassing in de gebouwde omgeving:

 1. Verplaatsing van de schoorsteen van de voormalige Philips TL-lampenfabriek naar een alternatieve positie aan de rand van het terrein ter behoud van gemeentelijk industrieel erfgoed, welke tevens openbaar toegankelijk gemaakt zal worden door het realiseren van omliggende bestrating ingepast in de inrichting van het buitenterrein.
 2. Positionering van de in-/uitritten aan de oostzijde van het terrein ter ontlasting van de wegen tegen en door de naastgelegen woonwijk.
 3. Realisatie van voldoende parkeerplaatsen voor vrachtwagens voor de toegangspoort tot het beveiligde terrein maar op het eigen voorterrein, ter voorkoming van wachtende vrachtwagens op de openbare weg.
 4. Grondwallen voorzien van begroeiing aan de west- en zuidzijde van het terrein ter afscherming van geluid en zicht van de operatie naar omliggende woningen.
 5. Horizontale geleding van de gevel in banden van donker naar licht ter visuele beperking van de hoogte van het gebouw, zoals gezien vanaf het omliggende openbare gebied.
 6. Toepassing van heimachines met geluidsmantel en gedeeltelijk in de grond gevormde geschroefde palen ter beperking van overlast door geluid en trillingen naar de omgeving.

Tenslotte is ook aandacht gegeven aan het aspect duurzaamheid door onder meer:

 1. Sanering van bodemverontreinigingen, zoals ontstaan vanuit het voormalig industrieel gebruik van het terrein.
 2. Hergebruik van het uit sloop voormalige gebouwen vrijgekomen betonpuingranulaat in de funderingen van het gerealiseerde distributiecomplex.
 3. Realiseren van omvangrijke natuurlijke waterbuffers (wadi’s) voor ontlasting van het gemeentelijke rioleringsstelsel bij extreme regenbuien.
 4. Diverse voorzieningen op gebied van flora & fauna op en rond het eigen perceel mede als versterking van de ecologische hoofdstructuur (werk in uitvoering).
 5. Het gehele dakoppervlak en elektrische hoofdvoorzieningen zijn voorbereid op het realiseren van PV-panelen, nader te realiseren in overleg met de gebruiker.
 6. BREEAM-NL certificering met ambitie Excellent

Nader informatie is te vinden op: www.logisticscapitalpartners.com

Terug naar overzicht